Våre tjenester

Tech4hire er en aktiv kompetansepartner med langsiktige relasjoner til våre kunder. Målene for våre outsourcing avtaler er bedre kvalitet, større fleksibilitet og lavere kostnader.

Ingeniørtjenester
Tech4hire har godt kvalifiserte sivilingeniører, ingeniører, tegnere og konstruktører som kan delta i prosjektteam. De kan gå inn som konsulenter eller som fageksperter på spesielle områder.
Les mer

IT
Tech4hire har lang erfaring i rekruttering av kandidater mot faste stillinger i IT bransjen og våre rekrutterere tilbyr profesjonell service ved «Search & Selection» for innleie i våre kunders prosjekter..
Les mer


Prosjekt Administrasjon
Tech4hire har høy kompetanse og lang erfaring innen dette området. Vi er derfor en foretrukket leverandør innen prosjektadministrasjon for en rekke store kunder i Norge.
Les mer

Rekruttering til faste stillinger
For våre kunder vil vi kunne bistå med rekruttering til de fleste type stillinger. Det vil imidlertid være mest hensiktsmessig å benytte oss til rekruttering av ledelsesfunksjoner og spesialister.
Les mer