Rekruttering til faste stillinger

Tech4hire tilbyr rekruttering med hovedvekt på ledere, prosjektledere og spesialister.

Våre rekrutteringsprosesser består av rettet søk, utvelgelse og av søknadshåndtering. Som regel i kombinasjon.
Vi tar hånd om alt praktisk arbeid i hele rekrutteringsprosessen.

VI HAR BRED KOMPETANSE
 • Teknisk. Ingeniører og ledere innenfor Olje og Gass sektoren, Bygg og Anlegg, Rådgivende ingeniører, og Landbasert industri.
 • Økonomi.
 • IT
 • Salg og marked
 • Administrasjon og HR.
EFFEKTIV REKRUTTERINGSPROSESS
 • Oppdragsbeskrivelse. Vi gjør oss kjent med oppdragsgiver, nøkkeltall, miljø, spesielle utfordringer for å kunne bygge opp argumentasjonen i forhold til hvorfor kandidatene skal jobbe akkurat hos dere. Vi lager en rapport til intern bruk hos oss.
 • Utarbeidelse av krav spesifikasjon til stillingen i samarbeid med oppdragsgiver.
 • Prosjektgjennomføring. Vi har en standardisert metode. Vi kan også påta oss og gjøre deler av et prosjekt.
 • Oppfølging. Etter ansettelse så er vi tilgjengelig for både kandidat og oppdragsgiver, og følger opp med samtaler med begge parter for å sikre en omforent forståelse og et godt resultat.
OPTIMAL PROSJEKTGJENNOMFØRING
 • Medieplan.
 • Utarbeidelse av annonse med oppdragsgiver, reklamebyrå, eller at vi kommer med forslag.
 • 1 gangs intervjuer.
 • Avstemming med oppdragsgiver. Longlist/Shortlist
 • 2 gangs intervjuer.
 • Presentasjoner, normalt vil dette være fra 1 til 3 kandidater til hver stilling.
 • Referansesjekk. Dette gjør vi normalt etter at oppdragsgiver sier seg interessert i å gå videre med kandidaten. For søkskandidater er konfidensialitet ofte av ekstra stor betydning. Vi legger stor vekt på referansesjekken og snakker normalt med minst 3 referanser for å kunne få en grundig vurdering.
 • Tester foretas på finalekandidater etter avtale med oppdragsgiver. Vi er sertifisert på Profiles XT og Neo Pri.
 • Presentasjoner, sluttintervju, ansettelse. Vi bistår i hele prosessen dersom det er ønskelig.